پیشرفت علمی و دستیابی به توسعه‌ی پایدار مدیون کیفیت نظام آموزشی به‌ویژه در دوران پیش از دانشگاه است. از این رو، انتشارات رمز از بدو تاسیس فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی آموزش و پرورش با جدیت و حساسیت خاصی دنبال کرده است و سعی کرده است با انتشار کتاب‌های آموزشی مناسب و سودمند برای دانش‌آموزان و معلمان در پیشرفت آموزش کشور سهمی مؤثر داشته باشد. سیاست انتشارات رمز در این حوزه مبتنی بر انتشار کتاب‌هایی است که فرآیند یاددهی-یادگیری را تسهیل کرده و در حیطه‌های دانشی، مهارتی و نگرشی –چه از نظر محتوا و چه از نظر رهیافت– دارای برتری بوده، باعث توسعه‌ی عمق‌بخشی به آموزش شده و به رشد و خلاقیت و پرورش و شکوفایی استعدادها توجه داشته باشد.

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

-20%
قیمت اصلی 198,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.
-14%
قیمت اصلی 332,000 تومان بود.قیمت فعلی 286,000 تومان است.
-21%
قیمت اصلی 152,000 تومان بود.قیمت فعلی 120,000 تومان است.
-19%
قیمت اصلی 134,000 تومان بود.قیمت فعلی 109,000 تومان است.
-11%
قیمت اصلی 221,000 تومان بود.قیمت فعلی 196,000 تومان است.
-16%
قیمت اصلی 874,000 تومان بود.قیمت فعلی 736,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 828,000 تومان بود.قیمت فعلی 759,000 تومان است.
-36%
قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 74,000 تومان است.
-23%
قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.
-28%
قیمت اصلی 134,000 تومان بود.قیمت فعلی 97,000 تومان است.